Sestavení kluzáku

Kluzák je dodáván v nesmontovaném stavu. Pro sestavení musíte:

1)Uvolněte vzduchový ventil. Ujistěte se, že je ventil dotažen, jinak dojde k vyfouknutí kluzáku.

2) Rozložte krycí vak na rovném povrchu a vložte duši tak, aby ventil  směřoval směrem dolů.

3) Nafoukněte duši tak, aby vyplňovala celý prostor krycího vaku. Duše musí zcela naplnit vak. K nafouknutí lze použít  autopumpu, elektrickou pumpu a taktéž manuální pumpu.

Upozornění: Kluzák není autopneumatika, když je duše nafouknutá, zůstává v ní tlak na nízké úrovni (0,1 atm.) Nepokoušejte se o zvýšení tlaku v duši, může prasknout!

4) Odpojte pumpu, zkontrolujte těsnost ventilu a našroubujte plastovou krytku. Kluzák je připraven k provozu. Demontáž probíhá v opačném pořadí. Otevřete krytku ventilu, stlačte jehlový ventil duše a čekejte, než se duše vyfoukne.

0

Your Cart